ADMITERE

2022/2023

 • Termeni și condiții

  1. DISPOZIȚII GENERALE 1.1 Prezenta politică a „UNATC” privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare politica de confidențialitate) a fost adoptată în vederea respectării legislației care reglementează relațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal , asigurând respectarea drepturilor și libertăților persoanelor vizate de date cu caracter personal, respectarea confidențialității datelor […]

 • Artă Coregrafică

  Masterul de Artă coregrafică permite deținătorilor unei diplome de Licență în domeniul coregrafiei dezvoltarea, perfecționarea și aprofundarea abilităților tehnice câștigate în primul ciclu de studii, la care se adaugă și deschiderea către cercetare, în sensul înțelegerii artistice complexe a realizării unei producții coregrafice. La acest Master se pot înscrie și absolvenți ai unor forme superioare […]

 • Scriere dramatică

  Masterul Scriere dramatică își propune să formeze profesioniști în domeniul cercetării structurilor dramatice și a practicilor de creație a textului de teatru contemporan.Masteratul oferă cursuri și module practice, atât în cadrul studiului creativ specific, cât și în colaborare cu masteranzii regizori. Cursurile au o componentă teoretică, prin care se pun bazele înțelegerii textului dramatic în […]

 • Teatru de Animație

  Acest program de Master, cu o durată de doi ani, este dedicat celor care doresc să-și dezvolte competențele în domeniul teatrului de animație, prin aprofundarea înțelegerii și practicii acestei arte. Susținuți de o programă care îmbină procesul învățării cu cel al cercetării, prin mijloace specifice experimentului artistic, masteranzii dobândesc capacitatea de a realiza integral un […]

 • Coregrafie și performanță în dans

  Masterul Coregrafie și performanţă în dans are ca obiectiv formarea Profesorului de dans, respectiv a Maestrului de balet. Cursurile predate se înscriu în aria curriculară a Pedagogiei dansului. Pe parcursul programului de studiu studenții au oportunitatea de a învăța și cerceta diferite metodologii de predare ale dansului clasic, dansului modern-contemporan și ale dansului tradițional românesc; […]

 • Admiterea cetăţeni străini Facultatea de Film – Licență

  Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii:Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii acreditate. Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare. Sunt exceptate de la obligaţia de a […]

 • Păpuși-Marionete

  În cadrul programului de Licență Artele spectacolului (Păpuși – Marionete), studenții se familiarizează cu elementele artistice și tehnice specifice teatrului de animaţie și se implică, sub coordonarea profesorilor, în realizarea unor producții ce pun accent pe tendinţele contemporane ale spectacolului de păpuși.Studenții au oportunitatea de a-și dezvolta abilităţile individuale construind și exersând cu principalele tipuri […]

 • Admitere 2024-2025

 • Admiterea cetăţeni străini Facultatea de Film – Masterat

  Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii:Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii acreditate. Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare. Sunt exceptate de la obligaţia de a […]

 • Teatrologie (Management cultural)

  Programul de Licență TEATROLOGIE (Management cultural)se adresează celor care vor să studieze teatrul din perspectivă teoretică și managerială, respectiv celor care doresc să contribuie la viața culturală prin activitatea lor de teatrologi sau producători de spectacol și manageri culturali. Programa oferă studenților oportunitatea unei duble formări: dobândirea și aprofundarea cunoștințelor teatrale și culturale, în concordanță […]

 • Transfer studenți facultatea de Teatru

  Studentul poate beneficia de mobilitate între două instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Pot beneficia de mobilitate internă atât studenții aflați pe locuri bugetate, cât și cei aflați pe locuri cu taxă. La începerea mobilităţii, studentul are obligaţia de a completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma, conform planului de […]

 • Arta aplicată a teatrului de animație

  Obiectivul general al programului de studii Masterat- Arta aplicată a teatrului de animație  este de a le oferi absolvenților oportunitatea diversificării competențelor,  asimilarea cunoștințelor necesare, dezvoltarea abilităților specific, prin utilizarea sistemelor avansate și  a tehnicilor de lucru, din perspectiva concepţiei artistice (scenografice și regizorale), precum și dezvoltarea creativității în cadrul proiectelor individuale și colective, legate […]

 • Coregrafie

  Specializarea Artele spectacolului – Coregrafie este o ofertă educațională ce răspunde nevoii aspiranților de a dobândi competențe profesionale necesare desfășurării unor activități cu profil artistic, în domeniul artei dansului. Acumulând o bogată bază teoretică (în cadrul cursurilor de Artă coregrafică), studenții au posibilitatea aplicării concrete a principiilor teoretice studiate (proces ce se derulează în cadrul […]

 • Design Lumină și Sunet în Artele Spectacolului

  Acest program de Master se adresează celor care doresc să se specializeze în design de lumină și sunet (light și sound design). El este, de altfel, unicul program de studii din România care formează light designeri și sound designeri pentru instituţiile de spectacole. Devenite indispensabile creatorilor de spectacol din teatrul contemporan, cele două ocupații necesită […]

 • Film documentar

  Programul de studii universitare de masterat Film Documentar își propune să pregătească profesioniști care își folosesc potențialul creativ pentru a realiza filme puternice despre realitate, dezvoltând o voce și o viziune proprie. Pornind de la obiectivul asumat al programului, acela de a îmbina teoria cu practica, cursurile sunt concepute în vederea dezvoltării abilităților de regie […]

 • Regie de Teatru

  Programul de studii de Licență Artele spectacolului – Regie, constituie baza formării profesionale a unui viitor regizor de teatru. Programul este construit pe o programă analitică ce cuprinde o serie de discipline teoretice și practice din teatrul clasic și contemporan, universal și românesc. Prin intermediul proiectelor realizate în școală, studenții trec printr-un proces de descoperire […]

 • Modulul Pedagogic NIVEL II – universitar

  Studenții și absolvenții de studii în domeniile universității, respectiv Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media, pot să urmeze cursuri complementare celor de specialitate cu scopul de a obține certificare pentru profesia didactică pe două niveluri – Nivelul I (licență și postuniversitar) și Nivelul II (masterat și postuniversitar). Dacă îți dorești să ajungi profesor, […]

 • Arta Imaginii de Film

  Programul de Master Arta imaginii de film este dedicat celor care doresc să ducă mai departe studiul și practica imaginii cinematografice. Masteranzii studiază importanța și rolul imaginii în crearea operei cinematografice și, sub îndrumarea unor profesioniști ai domeniului cinematografic și audiovizual, realizează filme de ficțiune (scurt și lung metraj), atât în sistem HD, cât și […]

 • Regie de Film și TV

  Programul de studii universitare de Licență Cinematografie, fotografie, media – Regie de Film și TV asigură studenţilor educația necesară pentru a putea aprofunda elementele de gramatică și semantică cinematografică, îmbinând deopotrivă noţiunile de teorie cu practica. Absolvenţii acestui program stăpânesc tehnici regizorale utilizate în filmul de ficţiune, în cel documentar și în producţiile de televiziune. […]

 • Doctorat – Cinematografie și Media

  În UNATC există o singură şcoală doctorală, organizată pe două domenii de studiu: TEATRU – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică şi CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică. Conform standardelor internaţionale în domeniu, în UNATC funcționează un singur tip de doctorat: doctoratul științific. Cele patru domenii de cercetare în care doctoratul poate fi realizat sunt: […]

 • Taxe

  Dacă vrei sa te anunțăm când avem taxele publicate pe site, vă rugăm să ne lăsați adresa de email. Prin înregistrarea adresei de email acceptați termenii și condițiile prezentate. *obligatoriu Adresa de email* /* real people should not fill this in and expect good things – do not remove this or risk form bot signups […]

 • Actorie de film și televiziune

  Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen. Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată […]

 • Teatru comunitar și terapeutic

  Obiectivul general al programului de masterat Teatru Comunitar și Terapeutic este cel de adăugare și dezvoltare a unor abilități specifice de explorare a potențialului transformator al practicii teatrale, de stimulare în angajarea creativă a formelor și a esteticii teatrului aplicat, folosind ca instrument etica intervenției și noțiunile de practică incluzivă în lucrul cu grupurile specifice.  […]

 • Art of Game Design

  The Art of Game Design study program in English is the first Master’s that offers an academic framework for future game designers. The range of subjects in this program is created with the aim of providing an overview of a game project. Thus, the exams are mainly practical projects that lead a game from the […]

 • New Media Design

  Master Program New Media Design is aimed at studying digital media with possible applications in film and in any format of communication. Structured as an interdisciplinary program, masteratul offers theoretical curricula and applicative activities in film direction, film imaging, filmmaking and editing. In this specific digital medium this topic is explored and explored in concrete […]

 • Pedagogie Teatrală

  Masterul Pedagogie teatrală se adresează profesioniștilor din domeniul Teatrul și artele spectacolului interesaţi să transfere în procesul educaţional practici și proceduri specifice actului artistic. Conceptul central este Artistul Pedagog, un artist pregătit să susţină ateliere de formare bazate pe un scenariu pedagogic și să realizeze spectacole de teatru educațional cu rol formativ, destinate în special […]

 • Admiterea cetăţeni străini facultatea de Teatru

  Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii:Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii acreditate. Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare. Sunt exceptate de la obligaţia de a […]

 • Arta sunetului de Film

  Programul de Master Arta sunetului de film pregătește viitori editori și ingineri de sunet, oferind studenților o cunoaștere detaliată a tehnicilor de specialitate și ocazia dobândirii unei înțelegeri conceptuale a sunetului. De asemenea, masteranzii se concentrează asupra aspectelor ce ţin de producţia muzicii de film, precum și de procesul de înregistrare și prelucrare. Implicarea studenților […]

 • Comunicare Audiovizuală: Scenaristică, Publicitate Media, Filmologie

  Pe parcursul celor trei ani ai studiilor de Licență, studenții dobândesc și își consolidează o bază teoretică solidă și o fructifică prin intermediul unei practici susținute. Programa îmbină cursurile de filmologie cu cele de scenaristică, punând în lumină strânsele conexiuni dintre cele două domenii. Prin intermediul cursurilor de istorie a filmului, teorie și analiză de […]

 • Modulul Pedagogic NIVEL I – universitar

  Studenții și absolvenții de studii în domeniile universității, respectiv Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media, pot să urmeze cursuri complementare celor de specialitate cu scopul de a obține certificare pentru profesia didactică pe două niveluri – Nivelul I (licență și postuniversitar) și Nivelul II (masterat și postuniversitar). Dacă îți dorești să ajungi profesor, […]

 • Scenografie

  În cei trei ani de Licență, studenții Departamentului Scenografie deprind noțiunile generale specifice domeniului și sunt iniţiaţi în procesul de creaţie. Ei vor dobândi competenţele necesare realizării și prezentării propriei concepţii artistice, sub forma unui proiect scenografic. Disciplinele sunt structurate în așa fel încât să asigure baza teoretică, artistică și tehnică necesară în crearea decorurilor […]

 • Imagine de Film și TV

  În cadrul acestui program, studenții dobândesc cunoștințe legate de tehnica imaginii de film și TV, de modalitatea de funcționare a echipamentului de specialitate, dar și cunoștințe din aria limbajul cinematografic vizual. Timp de trei ani, ei își formează o cultură cinematografică consistentă, își dezvoltă abilitățile de exprimare artistică, punând bazele unei experiențe practice solide. Programul […]

 • Antreprenoriat și Management al organizațiilor teatrale

  Obiectivul general al acestui program de masterat este cel legat de dezvoltarea și diversificarea ofertei de învățământ pentru fructificarea abilităților dezvoltate de profesiile dobândite în programele de licență și pentru adăugarea unor abilități specifice conducerii, organizării, planificării activității în organizații și instituții teatrale, cât și pentru încurajarea inițiativelor antreprenoriale ale absolvenților și pregătirea lor pentru […]

 • Studii de Teatru și Performance

  Programul de master științific STUDII DE TEATRU ȘI PERFORMANCE oferă studenților o oportunitate unică în țara noastră de a studia, timp de doi ani, cu profesori și specialiști în domeniul teoriei, esteticii și istoriei teatrului și a performance-ului. Scopul acestui program este acela de a încuraja o explorare riguroasă a teoriei de teatru, de a […]

 • Filmologie

  Masteratul de Filmologie al UNATC „I.L. Caragiale” este singurul program masteral în limba română specializat în film & media studies.Programul își propune să aprofundeze înțelegerea celor mai recente tendințe în studiul filmului și al mediilor vizuale contemporane și este totodată o oportunitate de completare a formării profesionale ca teoretician, critic de film, sau cercetător al […]

 • Interactive Technologies for Performing and Media Arts

  The Interactive Technologies for Performing and Media Arts Master’s Program trains students to acquire advanced knowledge in digitally controlling sound, light, image, and code for the arts. Graduates of the program may pursue careers as designers for sound, space, interaction, and nonlinear narratives.  The curriculum is structured to develop students’ technical skills as well as […]

 • Teatrologie – Management și Marketing cultural

  Masteratul TEATROLOGIE (Management și marketing cultural), cu o durată de doi ani, urmărește aprofundarea studiilor de teorie teatrală și management cultural. Programul oferă studenţilor oportunităţi de dezvoltare profesională și individuală în două direcţii de excelenţă în domeniul teatrului și artelor spectacolului: critica și teoria teatrului, precum şi managementul instituţiilor culturale. Planul de învăţământ cuprinde în […]

 • Animație

  Programul de studiu Licență Animație se adresează tuturor celor interesați de arta animației, atât 2D, cât și 3D. Studenții vor învăța în primul rând cum să animeze, cum să construiască personaje și lumi, dar și cum să spună poveștile pe care doresc să le împărtășească. În cadrul celor trei ani de studiu, studenții vor experimenta […]

 • Modulul Pedagogic NIVEL I – postuniversitar

  Studenții și absolvenții de studii în domeniile universității, respectiv Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media, pot să urmeze cursuri complementare celor de specialitate cu scopul de a obține certificare pentru profesia didactică pe două niveluri – Nivelul I (licență și postuniversitar) și Nivelul II (masterat și postuniversitar). Dacă îți dorești să ajungi profesor, […]

 • Film de Animație

  Programul de studiu Master Film de Animație este axat pe regia pentru filmul de animație de autor. Punem accentul pe originalitatea conceptului grafic, în paralel cu însușirea etapelor și aspectelor specifice producției de film animat. Acordăm deosebită atenție față de expunerea studenților la contextul cinematografic în care vor evolua ca profesioniști la terminarea filmului de […]

 • Actorie

  Programul de Licență Actorie este dedicat studiului „alfabetului” meseriei de actor. Ne dorim ca studenții noștri să parcurgă un drum al cunoașterii firesc, de la simplu la complex, în care se împletesc analiza teoretică și experimentarea practică, pe parcursul căruia să-și antreneze expresivitatea verbo-vocală și corporală, gândirea, creativitatea, imaginația, empatia, capacitatea de a lucra în […]

 • Doctorat

  În UNATC există o singură şcoală doctorală, organizată pe două domenii de studiu: TEATRU – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică şi CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică. Conform standardelor internaţionale în domeniu, în UNATC funcționează un singur tip de doctorat: doctoratul științific. Cele patru domenii de cercetare în care doctoratul poate fi realizat sunt: […]

 • Multimedia: Sunet-Montaj

  Cursurile programului de studii de Licență Multimedia: sunet, montaj oferă informația teoretică necesară descoperirii și însușirii noțiunilor fundamentale din cele două domenii (montaj și sunet), contribuie la înţelegerea funcţiei pe care ele o au în producţiile cinematografice și oferă oportunitatea dobândirii unei culturi cinematografice. O parte consistentă a programului o reprezintă activitatea practică: studenții experimentează […]

 • Modulul Pedagogic NIVEL II – postuniversitar

  Studenții și absolvenții de studii în domeniile universității, respectiv Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media, pot să urmeze cursuri complementare celor de specialitate cu scopul de a obține certificare pentru profesia didactică pe două niveluri – Nivelul I (licență și postuniversitar) și Nivelul II (masterat și postuniversitar). Dacă îți dorești să ajungi profesor, […]

 • Arta regiei de Film

  Programul de studii universitare de Master Arta regiei de film contribuie la formarea viitorilor profesioniști ai domeniului cinematografic și audiovizual. Pe parcursul celor doi ani de studii, sunt aprofundate noţiunile specifice regiei de film, fiind continuate cu învăţarea unor noi tehnici de creaţie. Experienţa teoretică este completată de proiecte individuale sau de grup, prin intermediul […]

 • Teatrologie (Jurnalism teatral)

  Programul de licență TEATROLOGIE (Jurnalism teatral) oferă o pregătire interdisciplinară, care îmbină pregătirea teoretică cu cea practică. Programa de studiu pregătește specialişti în domeniile critică teatrală și jurnalism cultural, respectiv teoria şi estetica teatrului și artelor spectacolului, care au și capacitatea de a pune în practică cunoștințele teoretice, ca membru activ în cadrul echipelor de […]

 • Arta Regizorului de Teatru

  Programul de studii de Master Arta regizorului de teatru, ce are o durată de doi ani, asigură absolvenților-regizori aprofundarea cunoștințelor dobândite în anii de Licență. În același timp, oferă șansa absolvenților din alte domenii, umaniste sau tehnice, să dobândească cunoștințe teatrale. Se urmărește îmbogățirea mijloacelor de expresie și, implicit, abordarea mai complexă a actului de […]

 • Arta montajului de Film

  În cadrul programului de Master Arta montajului de film, studenții aprofundează una dintre cele mai importante etape în realizarea unui proiect cinematografic: montajul. Montajul presupune o bună cunoaștere a tuturor tehnicilor de editare și un grad ridicat de spontaneitate și creativitate. Pe parcursul celor doi ani, masteranzii își pot completa bagajul de informaţii cu noi […]

 • Arhive audiovizuale: Prezervare și curatoriere

  Masterul de Arhive audiovizuale: Prezervare și curatoriere/Audiovisual Archives: Preservation and Programming este primul program de studii de acest fel din România și din Europa de Est și e cu predare în limba engleză. Timp de doi ani, programul le va oferi masteranzilor o formare aprofundată, atât pe plan teoretic cât și practic, pe cele două axe ale […]

 • Fotografie

  Acest program de studii, cu o durată de trei ani, este adresat celor care doresc să exploreze particularităţile și specificul fotografiei și le oferă posibilitatea de a învăța mecanisme și tehnici de captare și prelucrare a imaginii, în condiţii artistice și profesioniste. Studenții au, totodată, ocazia de a dezvolta competențe de cercetare și inovare prin […]

 • Conversie profesională: Pedagogia teatrală în învățământul preuniversitar

  ATENȚIONARE Pagina urmează să fie actualizată cu informații pentru conversia profesională 2023/2024 PRECIZĂRI EXAMEN DE ADMITERE PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 DOMENIUL TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUIProgram de studii: Pedagogia teatrală în învățământul preuniversitar

 • Scenaristică

  În cadrul acestui program de Masterat, studenții aprofundează cunoașterea și înțelegerea scenaristicii. Pe parcursul acestui proces de doi ani, aspectele teoretice se îmbină cu practica propriu-zisă. Participanții la Master studiază istoria scenaristicii, specificitatea scenariului de film și posibilitățile de definire a acestuia. Totodată, se familiarizează cu diferite structuri narative cinematografice, abordează genuri specifice, analizează posibilități […]

 • Producție de Film

  Programul de studii universitare de Master Producție de film își propune să acopere o zonă necesară și specifică în industria cinematografică românească. Pe parcursul studiilor, masteranzii sunt integraţi în echipe de creaţie, învăţând, din posturi diferite, totul despre tehnica și tehnologia filmului. Cursurile urmăresc, de asemenea, să potenţeze creativitatea viitorului producător. Un lucru deosebit de […]

 • Transfer studenți facultatea de Film

  Studentul poate beneficia de mobilitate între două instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Pot beneficia de mobilitate internă atât studenții aflați pe locuri bugetate, cât și cei aflați pe locuri cu taxă. La începerea mobilităţii, studentul are obligaţia de a completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma, conform planului de […]

 • Arta Scenografului

  Programul de Master Arta scenografului își propune să aprofundeze studiul scenografiei de teatru și film, prin înțelegerea celor mai recente tendințe apărute în domeniu și, totodată, de a completa studiile legate de arta și tehnica realizării decorurilor, și a costumelor. Cursurile de Design costum orientează studenții spre interpretarea costumului din diferite perioade de timp și […]

 • Doctorat – Teatru și Artele spectacolului

  În UNATC există o singură şcoală doctorală, organizată pe două domenii de studiu: TEATRU – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică şi CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică. Conform standardelor internaţionale în domeniu, în UNATC funcționează un singur tip de doctorat: doctoratul științific. Cele patru domenii de cercetare în care doctoratul poate fi realizat sunt: […]

 • Arta Actorului

  Programul de Master Arta actorului oferă studenților o trecere firească de la studiul profesiei de actor la înțelegerea rolului actorului, în ansamblul fenomenului teatral și cinematografic, precum și experimentarea artei actorului în contextul spectacolului de teatru și al filmului secolului al XXI-lea. Prin aprofundarea diferitelor stiluri teatrale: teatru absurd, teatru dans, teatru muzical, Commedia dell’Arte, […]