Ultima actualizare 03/27/2024
15:05:10Admiterea cetăţeni străini Facultatea de Film – Licență

TEST DE APTITUDINI LICENȚĂ
CETĂȚENI STRĂINI/ ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii:
Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii acreditate. Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor, următoarele categorii de persoane:

 • care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii
  şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate de învăţământ din sistemul naţional din România;

 • care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de
  competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă
  pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

Admiterea românilor de pretutindeni se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei. În cazul în care candidaţii la concurs deţin dublă cetăţenie, în vederea participării la admitere, aceştia vor opta, la înscriere şi vor depune dosarul cu acte în baza unei singure cetăţenii. Această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul concursului de admitere.

Cine sunt „românii de pretutindeni”?

Întrebări frecvente

Cadrul juridic actual:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Pentru mai multe detalii despre costurile de trai în București, puteți verifica oricând Numbeo pentru mai multe detalii personalizate, pot exista variații în costurile prezentate pe website.

LICENȚĂ

COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ (SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE)

Cursuri cu frecvență – 3 ani (6 semestre, 180 credite, LICENȚĂ)

La înscriere candidații au obligația să prezinte un CV, o motivație și un portofoliu. Toate aceste texte (CV, motivație și portofoliu) trebuie să fie scrise în limba română, cu diacritice, pe pagini format A4. Textele care nu îndeplinesc această condiție nu vor fi luate în considerare.

Portofoliile complete se predau după înscriere în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen. Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

 1. CV-ul se va depune în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel:

  CV Nume Prenume, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului

 2. Portofoliul este alcătuit din cele mai reușite texte originale scrise de candidat și poate include povestiri scurte, fragmente de jurnal, poezii, nuvele, scenarii, piese de teatru, eseuri, texte critice, articole, analize literare, de film sau teatru sau orice alte texte relevante în formă integrală sau sub formă de fragmente. În cazul în care se prezintă fragmente dintr-un text mai amplu, acest lucru trebuie specificat imediat sub titlu. Portofoliul trebuie să conțină între minim 5 pagini și maximum 15 de pagini. Nu sunt acceptate texte scrise în colaborare cu o altă persoană sau adaptări ale unor texte scrise de alți autori. Scenariile pot fi formatate conform standardului cunoscut. Celelalte texte vor fi redactate pe pagini A4 cu font Times New Roman de 12 puncte, spațiat la 1,5 rânduri. Portofoliul va avea o pagină de gardă pe care vor fi înscrise numele și prenumele candidatului și o pagină de cuprins cu titlurile textelor din portofoliu și numărul paginii la care acestea pot fi găsite. Aceste două pagini nu vor fi contorizate la numărul paginilor de portofoliu.

  Portofoliul se va depune în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel:

  Portofoliu Nume Prenume, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

 3. Motivația opțiunii pentru această specializare va fi de maxim o pagină A4 (font Times New Roman de 12 puncte, spațiat la 1,5 rânduri) și se va depune în format electronic. Fișierul va fi în format pdf denumit astfel:

  Motivație Nume Prenume, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

Probele se notează cu note de la 1 la 10

Proba 1 (scris)
O lucrare creativă scrisă pe o temă aleasă de comisie, cu accent specific audiovizual.

Proba 2 (scris)
Analiza unui film în primă vizionare.

Proba 3 (oral)
Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

 • Bazin, André: Ce este cinematograful?, vol. 1 & 2, Ed. Polirom/UNATC Press, București, 2022
 • Barthes, Roland, Camera luminoasă, Editura Idea, Cluj-Napoca, 2009
 • Bordwell, David; Thompson, Kristin; Smith, Jeff: Film History: An Introduction, Ediția a V-a, Ed. McGraw-Hill Education, 2022
 • Buzzati, Dino: Cele mai frumoase povestiri, Ed. Polirom, Iași, 2013 Capote, Truman: Integrala prozei scurte, Ed. Polirom, Iași, 2012
 • Chivu, Marius, editor, Kiwi. Graniție. Antologia de proză scurtă, Ed. Polirom, 2022 Fitzgerald, F. Scott: Povestiri cu Pat Hobby, Ed. Polirom, Iași, 2015
 • King, Stephen: Misterul regelui (Despre scris), Ed. Nemira, București, 2007 Naremore, James, Actoria în cinema, Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2018.
 • Salinger, J.D.: Nouă povestiri, Ed. Polirom, Iași, 2013
 • Sontag, Susan: Împotriva interpretării, Ed. Vellant, București, 2016 Șerban, Alex. Leo: De ce vedem filme, Ed. Polirom, Iași, 2006

FILMOGRAFIE ORIENTATIVĂ

 • Chantal AKERMAN: Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Belgia,1975)
 • Jim JARMUSCH, Down by Law (1986)
 • Buster KEATON: Steamboat Bill, Jr. (SUA, 1928) Stanley KUBRICK: Full Metal Jacket (1997)
 • Ivana MLADENOVIC: Soldații. Poveste din Ferentari (2017) Yorgos LANTHIMOS, Poor Things (2023)
 • Yasujiro OZU: Poveste din Tokyo / Tokyo Story / Tôkyô monogatari (Japonia,1953) Panah PANAHI: Hit the Road (Iran, 2021)
 • Lucian PINTILIE: Reconstituirea (1969)
 • Cristi PUIU: Moartea domnului Lăzărescu (2005)
 • François TRUFFAUT: Cele 400 lovituri/ Les quatre cents coups (Franța, 1959) Martin SCORSESE: Taxi Driver (SUA, 1976)
 • Alfred HITCHCOCK: La nord, prin nord-vest/ North by Northwest (SUA, 1959) Jacques TATI: Playtime (Franța, 1967)
 • Andrei UJICĂ: Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010)

Cinematografie, Fotografie, Media (ANIMAȚIE)

Cursuri cu frecvență – 3 ani (6 semestre, 180 credite, LICENȚĂ)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ DEPUNĂ ONLINE PORTOFOLIU PERSONAL ÎN FORMAT ELECTRONIC

Portofoliul trebuie să conțină:

 1. O poză a candidatului (tip portret CI, format JPG) denumită conform modelului: NUME DE FAMILIE_NUME.jpg (ex: ANDREESCU_FLORINA.jpg)
 2. CV EUROPASS cu poză – https://europa.eu/europass
 3. 10-20 imagini (obligatoriu: desene/opțional: pictură, sculptură, colaj, fotografie). Imaginile pot fi realizate în orice tehnică (digital, tradițional, mixtă).
  1. Formatul de prezentare este JPG (maxim 1MB/imagine).
  1. Imaginile vor fi denumite conform modelului: NUME DE FAMILIE_NUME_##_titlu (ex: ANDREESCU_FLORINA_03_crochiu.jpg
 • 1-2 filme/fragmente de film/exerciții/teste (durată totală: maxim 5 min). Se acceptă orice tip de animație (animație clasică, stop motion, 3D CGI, visuals, grafică TV etc.).
  • Format MP4 sau GIF Animat. Materialele vor fi vizionate pe computer (PC/MAC).
  • Filmele pot fi de sine stătătoare sau doar un fragment. Nu se acceptă montaje de tip showreel.

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu are acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

ETAPĂ UNICĂ Probele se notează de la 1 la 10
Proba 1 – Testarea aptitudinilor (practică)

 1. storyboard după un text la prima vedere (textul propus de către comisie)
 2. animație, intermediare (inbetweens)

Proba 2 – Interviu (oral)
Comisia va discuta cu fiecare candidat pe baza:

 1. portofoliul de lucrări depus
 2. lucrările practice realizate la proba 1

În caz de medii egale departajarea candidaţilor se va face luându-se în considerare nota obţinută la proba 1.

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (FOTOGRAFIE)

Cursuri cu frecvență – 3 ani (6 semestre, 180 credite, licență)

LA ÎNSCRIERE CANDIDAȚII TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

10 fotografii realizate de candidat, alb/negru sau color (fotografiile vor fi depuse la înscriere doar în format digital; sub formă de print vor fi aduse în sala de examinare la prima probă a concursului de admitere – format max. A4)

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere. (Probele se notează cu NOTE DE LA 1 LA 10)

Proba 1 (fotografie / practică)

Realizarea unei suite de trei fotografii, pe suport digital, din care să rezulte o relație între două personaje.

Proba 2 (oral)

 1. comentarea de către candidat a celor trei fotografii realizate în proba anterioară;
 2. prezentarea portofoliului care cuprinde zece fotografii realizate de către candidat;
 3. Colocviu de cultură generală fotografică, pornind de la un set de cinci fotografii, puse la dispoziție de către comisie. Candidații vor formula o analiză în care să evidențieze mijloacele de expresie vizuală din fotografiile vizionate.

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (IMAGINE DE FILM ȘI TELEVIZIUNE)

Cursuri cu frecvență – 3 ani (6 semestre, 180 credite, licență)

LA ÎNSCRIERE CANDIDAȚII TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

10 fotografii realizate de candidat, alb/negru sau color, în format exclusiv orizontal (fotografiile vor fi depuse la înscriere doar în format digital; sub formă de print vor fi aduse în sala de examinare la prima probă a concursului de admitere – format minim 18/24, max. A4)

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

(Probele se notează cu NOTE DE LA 1 LA 10)

Proba 1 (fotografie / practică)

Realizarea unei suite de trei fotografii, pe suport digital, din care să rezulte o relație între două personaje.

Proba 2 (oral)

 1. comentarea de către candidat a celor trei fotografii realizate în proba anterioară;
 2. prezentarea portofoliului care cuprinde zece fotografii realizate de către candidat;
 3. Colocviu de cultură generală cinematografică, pornind de la o secvență dintr-un film, din filmografia pusă la dispoziție de către comisie. Candidații vor formula o analiză în care să evidențieze mijloacele de expresie vizuală din acea secvență.

FILMOGRAFIE

(Pentru proba 2c)

 • „Citizen Kane” (1941): R. Orson Welles, Im. Greg Tolland
 • „Barry Lyndon” (1975): R. Stanley Kubrick, Im. John Alcott
 • „Days of Heaven” (1978): R.Terence Malick, Im. Nestor Almendros
 • “Apocalypse Now” (1979): R. Francis Ford Copolla, Im. Vittorio Storaro
 • „Blade Runner” (1982): R. Ridley Scott, Im. Jordan Cronenweth
 • „Legends of the fall” (1994): R. Edward Zwick, Im. John Tall
 • „Se7en” (1995): R. David Fincher, Im. Darius Khondji
 • „Fight Club” (1998): R. David Fincher, Im. Jeff Cronenweth
 • „The man who wasn’t there” (2001): R. Joel & Ethan Coen, Im. Roger Deakins
 • „Road to Perdition” (2002): R. Sam Mendes, Im. Conrad Hall
 • „The Fall” (2006): R. Tarsem Singh, Im. Colin Watkinson
 • „Restul e tăcere” (2007): R. Nae Caranfil, Im. Marius Panduru
 • „Hugo” (2011): R. Martin Scorsese, Im. Robert Richardson
 • „The War Horse” (2011): R. Stven Spielberg, Im. Janusz Kaminski
 • „The Revenant” (2015): R. Alejandro Inarritu, Im. Emmanuel Lubezki
 • „Darkest Hour” (2017): R. Joe Wright, Im. Bruno Delbonnel
 • „Jojo Rabbit” (2019): R. Taika Waititi, Im. Mihai Mălaimare Jr.
 • „1917” (2019): R. Sam Mendes, Im. Roger Deakins
 • „Mank” (2020): R. David Fincher, Im. Erik Messerschmidt
 • „Babylon” (2022): R. Damien Chazelle, Im. Linus Sandgren

BIBLIOGRAFIE

(Pentru proba 2c)

 • Almendros, Néstor: A Man With a Camera, Farrar Straus & Giroux, New York, 1984 Bergery, Benjamin: Reflections. Twenty-One Cinematographers at Work, ASC Holding, Hollywood, 2002
 • Bordwell, David & Thompson, Kristin: Film Art, Mc Graw-Hill Companies, New York, 2004
 • Burum, Stephen H.: American Cinematographer Manual, 2 vol., ASC Press Book, 2007
 • Cook, Pam & Bernink, Mieke: The Cinema Book, BFI Publishing, 1999 Ferncase, Richard K.: Film and Video Lighting: Terms and Concepts, Focal Press,
 • Boston, 1995
 • Leutrat, Jean-Louis: Cinematograful de-a lungul vremii: o istorie, Ed. ALL Educational, București, 1995
 • Malkiewicz, Kris J.: Film Lighting: Talks with Hollywood’s Cinematographers and Gaffers, Prentice Hall Press, New York, 1999
 • Stok, Danusia: Kieslowsky despre Kieslowsky, Editura Allfa, București, 2000 Tarkovsky, Andrei: Sculpting in Time: Reflections on the Cinema, Bodley Head Ltd.,
 • London, 1986
 • ****: Cinematographer’s Field Guide, Eastman Kodak Company, 2008
 • ****: The Student Filmmaker’s Handbook, Eastman Kodak Company, 1991
 • ****: American Cinematographer Magazine, American Society of Cinematographers (ASC)

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (REGIE DE FILM ȘI TV)

Cursuri cu frecvență – 3 ani (6 semestre, 180 credite, licență)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

Obligatoriu:

a.  O scrisoare de intenţie și motivație.

 • Un film realizat de candidat (maxim 5 minute) plecând de la o temă* impusă de comisie.
  • tema este aleasă de candidat dintre cele 10 teme afișate odată cu probele de concurs pe site-ul unatc.ro.

Opțional:

c.  Alte lucrări ale candidatului: filme, alte materiale video, fotografii, literatură, pictură, muzică etc.

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

(Probele se notează cu NOTE DE LA 1 LA 10)

Proba 1 – Oral

 1. Prezentarea filmului realizat de candidat (maxim 5 minute) și depus la înscriere
 2. Susținerea / motivarea soluțiilor audiovizuale alese pentru realizarea temei.

Proba 2 – Oral

a.  Analiza unui fragment dintr-un film din filmografia de examen. Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei de examen.*

 • Candidatul trebuie să identifice filmul, să povestească pe scurt filmul și fragmentul, să identifice rolul fragmentului în film, să prezinte elemente speciale de imagine și sunet, să identifice personajul principal din fragment și film (dacă e cazul) etc.

b.  Conceperea și prezentarea unei scurte naraţiuni audiovizuale pornind de la o temă dată*.

 • Temele sunt scurte texte formulate astfel încât să conțină minim un personaj, un spațiu și o situație care trebuiesc folosite de către candidat în scurta narațiune. Candidatul alege locul în care textul apare în desfășurarea narațiunii.

c.    Conceperea și prezentarea unei scurte narațiuni audiovizuale pornind de la 3 fotografii propuse de comisie*

 • O narațiune care să includă informații (personaje, acțiuni, stări, obiecte, elemente de atmosferă) prezente sau sugerate în cele 3 fotografii. Candidatul alege ordinea fotografiilor și locul în care acestea apar în desfășurarea narațiunii.

TEME PENTRU FILM:
A ascunde. A proteja. A speria. A alege. A înainta. A selecta. A salva. A bloca. A încuia. A cere.

FILMOGRAFIE DE EXAMEN:
Este obligatorie vizionarea tuturor filmelor din repertoriul de concurs.

Cineaști străini

 • Orson Welles: Citizen Kane / Cetățeanul Kane (1941)
 • Vittorio de Sica: Ladri di biciclette / Hoții de biciclete (1948) Akira Kurosawa: Shichinin no samurai / Cei șapte samurai (1954) Jacques Tati: Mon Oncle (1958)
 • Alfred Hitchcock: Vertigo (1958)
 • François Truffaut: Les quatre cents coups / Cele patru sute de lovituri (1959)
 • Federico Fellini: La dolce vita (1960)
 • Agnès Varda: Cléo de 5 à 7 / Cléo de la 5 la 7 (1962)
 • Michelangelo Antonioni: Blow up (1966)
 • Stanley Kubrick: Full metal jacket 1987
 • Francis Ford Coppola: The Godfather / Nașul (1972)
 • Ellen Hovde, Albert Maysles, David Maysles, Muffie Meyer: Grey Gardens (1975)
 • Ridley Scott: Blade Runner (1982)
 • Milos Forman: Zbor deasupra unui cuib de cuci (1984)
 • Jane Campion: The Piano / Pianul (1993) Quentin Tarantino: Pulp fiction (1994) Claire Denise: Beau travail(1999)
 • Wong Kar-Wai: Fa yeung nin wah / O iubire imposibilă (2000)
 • Apichatpong Weerasethakul – Unchiul Boonmee care își amintește viețile trecute (2010)
 • Kelly Reichardt – First cow/Prima vacă (2019) Martin Mcdonagh: The banshees of Inisherin (2022) Charlotte Le Bron: Falcon Lake (2022)
 • Celine Song: Past lives (2023)

Cineaști români

 • Liviu Ciulei: Pădurea spânzuraților (1965) Josef Demian: O Lacrimă De Fată (1980) Elisabeta Bostan: Saltimbancii (1981) Mircea Daneliuc: Proba de microfon (1980) Alexandru Tatos: Secvențe (1982)
 • Stere Gulea: Moromeții (1987)
 • Lucian Pintilie: De ce trag clopotele, Mitică?(1990) Cristi Puiu: Moartea domnului Lăzărescu (2005) Corneliu Porumboiu: A fost sau n-a fost (2006) Cristian Mungiu: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (2007) Nae Caranfil: Filantropica (2002)
 • Alina Grigore: Crai nou (2021)
 • Cristian Nemescu: California Dreamin (nesfârșit)(2007)

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA ( MULTIMEDIA: SUNET-MONTAJ)

Cursuri cu frecvență – 3 ani (6 semestre, 180 credite, licență)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

 • o scrisoare de motivație în care candidatul trebuie să prezinte interesul pentru Multimedia: Sunet, Montaj;
 • trei lucrări realizate de candidat:
 • Un slideshow format din 3 și până la 8 fotografii, realizate de candidat, cu un suport audio care să conțină ambianță sau muzică la alegere, durata cuprinsă între 1 și 3 minute;
 • Un film scurt cu minim 3 cadre, realizate de candidat, care să conțină ambianță sau muzică la alegere, durata cuprinsă între 1 și 3 minute;
 • Un colaj audiovizual (materialul video nu este obligatoriu să fie realizat de candidat). Produsul audiovizual rezultat trebuie să includă cel puțin două elemente audio înregistrate de candidat la alegere: ambianțe, voce, efecte sau muzică, durata cuprinsă între 1 și 3 minute.

Candidatul va argumenta alegerile făcute în lucrările din portofoliu în dialog cu comisia.

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

ETAPĂ UNICĂ (probele se notează de la 1 la 10) Proba 1 (probă orală)
Probă de aptitudini

 • Test fără timp de gândire
 • Testarea memoriei auditive – reproducerea a 2 ritmuri muzicale.

Proba 2 (probă orală) Interviu

 • Interviu pe baza scrisorii de motivație. Colocviu pe baza portofoliului candidatului.

Proba 3 (probă orală)

 • Realizarea unui exercițiu audiovizual pornind de la o suită de 10 fotografii
 • Susținerea în fața comisiei a unei structuri audiovizuale obținute prin ordonarea narativă a 10 fotografii, extrase de către candidat la începutul probei. Această structură va fi argumentată, iar folosirea elementelor de limbaj cinematografic (vizuale și sonore) va fi motivată.

Notă: Departajarea între candidați, în caz de medii egale, se face după notele obținute la Etapa a II-a – Proba 3 (Realizarea unui exercițiu audiovizual pornind de la o suită de 10 fotografii).

În caz de medie finală egală și note egale la Proba 3, departajarea se va face în funcție de notele primite la Proba 1 (Colocviu de cultură cinematografică și analiza unei secvențe din repertoriul de concurs), respectiv Proba 2 (Transpunere audiovizuală pornind de la o fotografie însoțită de un sinopsis) din cea de-a II-a Etapă.

FILMOGRAFIE – CETĂȚENI STRĂINI

 • RIDLEY SCOTT – Gladiator (2000)
 • LUC BESSON – Léon: The Professional (1994)
 • ANTOINE FUQUA – The equalizer (2014)
 • STEVEN SPIELBERG – Schindler’s list (1993)
 • ALFONSO CUARON – Roma (2018)
 • CELINE SCIAMMA – Girlhood (2014)
 • ASIF KAPADIA – Amy (2015)
 • EMERALD FENNELL – Promising young woman (2020)
 • DAN PIȚA – Concurs (1982)
 • GHEORGE VITANIDIS – Colierul cu turcoaze (1986)
 • ALEXANDRU TATOS – Mere roșii (1975)
 • SERGIU NICOLAESCU – Osanda (1976)
 • IOSIF DEMIAN – lacrimă de fată (1980)
 • CRISTIAN NEMESCU – California Dreamin (2007)
 • RADU CIORNICIUC – Acasă (2020)
 • NAE CARANFIL – È pericoloso sporgersi (1993)

BIBLIOGRAFIE – CETĂȚENI STRĂINI

 • ARIJON, DANIEL, Gramatica filmului, ed. Oscar Print, București, 2013
 • BARTHES, ROLAND, Camera luminoasă, ed. Idea, Colecția Balcon, Cluj-Napoca, 2009
 • ARISTARCO, GUIDO, Cinematografia ca artă, Editura Meridiane, Bucuresti, 1965 – Cap. ”Inițiatorii”(p.115-153), ”De la avangardă la montaj”(p.153-169), ”Sistematizatorii”(169-253)
}