Ultima actualizare 07/28/2023
17:05:16Admiterea cetăţenii străini Facultatea de Film

TEST DE APTITUDINI
CETĂȚENI STRĂINI/ ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii:
Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii acreditate. Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor, următoarele categorii de persoane:

 • care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii
  şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate
  de învăţământ din sistemul naţional din România;
 • care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de
  competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă
  pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România
  care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele
  de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul
  Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

Admiterea românilor de pretutindeni se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei. În cazul în care candidaţii la concurs deţin dublă cetăţenie, în vederea participării la admitere, aceştia vor opta, la înscriere şi vor depune dosarul cu acte în baza unei singure cetăţenii. Această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul concursului de admitere.

Portofoliile/CV-ul complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma 2Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu are acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Animație

Licență / 3 ani (6 semestre, 180 credite)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ DEPUNĂ ONLINE PORTOFOLIU PERSONAL ÎN FORMAT ELECTRONIC

Portofoliul trebuie să conțină:

 1. O poză a candidatului (tip portret CI, format JPG) denumită conform modelului: NUME DE FAMILIE_NUME.jpg (ex: ANDREESCU_FLORINA.jpg)
 2. CV EUROPASS cu poză – https://europa.eu/europass
  10-20 imagini (obligatoriu: desene/opțional: pictură, sculptură, colaj, fotografie). Imaginile pot fi realizate în orice tehnică (digital, tradițional, mixtă).
  • Formatul de prezentare este JPG (maxim 1MB/imagine).
  • Imaginile vor fi denumite conform modelului: NUME DE FAMILIE_NUME_##_titlu (ex: ANDREESCU_FLORINA_03_crochiu.jpg a.
 3. 1-2 filme/fragmente de film/exerciții/teste (durată totală: maxim 5 min). Se acceptă orice tip de animație (animație clasică, stop motion, 3D CGI, visuals, grafică TV etc.).
  • Format MP4 sau GIF Animat. Materialele vor fi vizionate pe computer (WIN/MAC).
  • Filmele pot fi de sine stătătoare sau doar un fragment. Nu se acceptă montaje de tip showreel.

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu are acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Probele se notează de la 1 LA 10
Proba 1 – Testarea aptitudinilor (practică)

 • storyboard după un text la prima vedere (textul propus de către comisie) b. animație, intermediare (inbetweens)

Proba 2 – Interviu (oral)
Comisia va discuta cu fiecare candidat pe baza:

 • formularului de înscriere
 • portofoliul de lucrări depus
 • lucrările practice realizate la celelalte probe susținute

Comunicare audiovizuală, scenaristică, Publicitate media, Filmologie

Licență / 3 ani (6 semestre, 180 credite)

Probele se notează de la 1 LA 10
Proba 1
(scris)

 • O lucrare creativă pe o temă aleasă de comisie, cu accent specific audiovizual.

Proba 2 (oral)

 • Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

 • Bazin, André: Ce este cinematograful?, Ed. UNATC Press, București, 2014
 • Bordwell, David; Thompson, Kristin, Christopher Nolan: A Labyrinth of Linkages, ebook, Irvington Way Institute Press, Madison Wisconsin, 2016, http://www.davidbordwell.net/books/nolan.php. Buzzati, Dino: Cele mai frumoase povestiri, Ed. Polirom, Iași, 2013
 • Capote, Truman: Integrala prozei scurte, Ed. Polirom, Iași, 2012
 • Corciovescu, Cristina; Mihăilescu, Magda (coordonatori): Cele mai bune 10 filme românești ale tuturor timpurilor stabilite prin votul a 40 de critici, Ed. Polirom, Iași, 2010.
 • Fitzgerald, F. Scott: Povestiri cu Pat Hobby, Ed. Polirom, Iași, 2015
 • King, Stephen: Misterul regelui (Despre scris), Ed. Nemira, București, 2007
 • Naremore, James, Actoria în cinema, Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2018.
 • Salinger, J.D.: Noua povestiri, Ed. Polirom, Iași, 2013
 • Șerban, Alex. Leo: De ce vedem filme, Ed. Polirom, Iași, 2006

FILMOGRAFIE ORIENTATIVĂ

 • Chantal AKERMAN: Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Belgia,1975) Mati DIOP: Atlantique (Franța-Senegal-Belgia, 2019)
 • Jim JARMUSCH, Down by Law (1986)
 • Buster KEATON: Steamboat Bill, Jr. (SUA, 1928)
 • Abbas KIAROSTAMI: Close-Up (Iran, 1990)
 • Akira KUROSAWA: Cei șapte samurai / Shichinin no samurai (Japonia,1954) Ivana MLADENOVIC: Soldații. Poveste din Ferentari (2017)
 • Yasujiro OZU: Poveste din Tokyo / Tokyo Story / Tôkyô monogatari (Japonia,1953) Lucian PINTILIE: Reconstituirea (1969)
 • Cristi PUIU: Moartea domnului Lăzărescu (2005)
 • François TRUFFAUT: Cele 400 lovituri/ Les quatre cents coups (Franța, 1959)
 • Martin SCORSESE: Taxi Driver (SUA, 1976)
 • Alfred HITCHCOCK: La nord, prin nord-vest/ North by Northwest (SUA, 1959)
 • Jacques TATI: Playtime (Franța, 1967)
 • Andrei UJICĂ: Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010)

Fotografie

Licență / 3 ani (6 semestre, 180 credite)

LA ÎNSCRIERE CANDIDAȚII TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

 • 10 fotografii alb/negru sau color realizate de candidat (print pe suport de hârtie, format max. A4)
 • portofoliul de zece fotografii alb/negru sau color, pe suport de hârtie, va fi predat și la secretariatul Facultății de film, o dată cu înscrierea candidatului la concursul de admitere;
  • Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.
  • Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Probele se notează de la 1 LA 10
Proba 1 (fotografie / practică)

Realizarea unei suite de trei fotografii, pe suport digital, din care să rezulte o relație între două personaje.

Proba 2 (oral)

 • a. comentarea de către candidat a celor trei fotografii realizate în proba anterioară;
 • b. prezentarea portofoliului care cuprinde zece fotografii realizate de către candidat;
 • c. Colocviu de cultură generală fotografică, pornind de la un set de cinci fotografii, puse la dispoziție de către comisie. Candidații vor formula o analiză în care să evidențieze mijloacele de expresie vizuală din fotografiile vizionate;

Imagine de Film și TV

Licență / 3 ani (6 semestre, 180 credite)

ÎNSCRIERE

10 fotografii alb/negru sau color realizate de candidat (print pe suport de hârtie, format max. A3)

Proba 1

Probele se notează DE LA 1 LA 10
fotografie / practică

Realizarea unei suite de trei fotografii, pe suport digital, din care să rezulte o relație între două personaje.

Proba 2

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral

 • a. comentarea de către candidat a celor trei fotografii realizate în proba anterioară;
 • b. prezentarea portofoliului care cuprinde zece fotografii realizate de către candidat;
 • c. colocviu de cultură cinematografică, bazat pe comentariul din memorie a unei secvențe semnificative din punct de vedere vizual, din filmele incluse în lista de filmografie pentru examen.

Multimedia: Sunet-Montaj

Licență / 3 ani (6 semestre, 180 credite)

Toate probele se vor realiza pe parcursul unei singure zile de examen.

ÎNSCRIERE

 • Candidații trebuie să depună o scrisoare de motivație* în limba română;
 • Candidații trebuie să depună un portofoliu* care să includă lucrări ale candidatului, la alegere: fotografie, muzică, materiale audio și/sau video etc. (maxim 3 minute în cazul produselor audiovizuale). Lucrările care conțin text sau voce (materiale audio și/sau video) în altă limbă decât cea engleză, trebuie să conțină și o traducere (document text), respectiv subtitrare (inserată în video) în limba engleză sau română.

*Scrisoarea de motivație și portofoliul vor fi depuse la înscriere, pe suport digital (stick USB). Portofoliile complete se predau doar în format electronic (stick USB) la înscriere. Materialele sunt verificate în prezența candidatului. Portofoliile incomplete atrag neînscrierea în examen.

Proba 1

Probele se notează DE LA 1 LA 10
probă de aptitudini

Test fără timp de gândire
Testarea memoriei auditive – reproducerea a 2 ritmuri muzicale.

Proba 2

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral

Interviu

 • Interviu pe baza scrisorii de motivație.
 • Colocviu pe baza portofoliului candidatului.

Proba 3

Probele se notează DE LA 1 LA 10
probă de aptitudini

Realizarea unui exercițiu audiovizual pornind de la o suită de 10 fotografii

 • Susținerea în fața comisiei a unei structuri audiovizuale obținute prin ordonarea narativă a 10 fotografii , extrase de către candidat la începutul probei. Această structură va fi argumentată, iar folosirea elementelor de limbaj cinematografic (vizuale și sonore) va fi motivată.

FILMOGRAFIE

 1. Jim Jarmusch : Limits of Control (2009)
 2. Tom Dicillo : Living in Oblivion (1995)
 3. Paul Thomas Anderson : There will be blood ( 2007)
 4. Nuri Bilge Ceylan : Climates (2016) 5. Claire Denis : Beau travail (1999)
 5. Ruben Östlund : Force majeur (2014) 7. Mircea Daneliuc : Iacob (1987)
 6. Lucian Pintilie : Reconstituirea (1968) 9. Alexandru Tatos : Secvențe (1982)
 7. Iosif Demian : O lacrimă de fată (1980)
 8. Stere Gulea : Moromeții (1987)
 9. Liviu Ciulei : Pădurea Spânzuraților (1965)

BIBLIOGRAFIE

 1. Arijon, Daniel : Gramatica filmului, Oscar Print, București, 2013
 2. Barthes, Roland : Camera luminoasă, Editura Idea, Colecția Balcon, Cluj-Napoca, 2009
 3. Drugă O.; Murgu, H. : Elemente de gramatică a limbajului audiovizual, Editura Fundației PRO, București, 2009

Regie de film și TV

Licență / 3 ani (6 semestre, 180 credite)

ÎNSCRIERE

Obligatoriu:

 • O scrisoare de intenţie și motivație.
 • Un film realizat de candidat (maxim 5 minute) plecând de la o temă* impusă de comisie.
  *tema este aleasă de candidat dintre cele 10 teme afișate odată cu probele de concurs pe site-ul unatc.ro.

Opțional:

 • Alte lucrări ale candidatului: filme, alte materiale video, fotografii, literatură, pictură, muzică etc.

Proba 1

Probele se notează DE LA 1 LA 10
Oral

 • Prezentarea filmului realizat de candidat (maxim 5 minute) și depus la înscriere
 • Susținerea / motivarea soluțiilor audiovizuale alese pentru realizarea temei.

Proba 2

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral

a. Colocviu de cultură cinematografică pornind de la un fragment dintr-un film din filmografia de examen*.
* Candidatul trebuie să identifice filmul, să povestească pe scurt filmul și fragmentul, să identifice rolul fragmentului în film, să prezinte elemente speciale de imagine și sunet, să identifice personajul principal din fragment și film (dacă e cazul) etc.

b. Conceperea și prezentarea unei scurte naraţiuni audiovizuale pornind de la o temă dată*.
* Temele sunt scurte texte formulate astfel încât să conțină minim un personaj, un spațiu și o situație. Candidatul alege locul în care textul temei apare în desfășurarea narațiunii.

c. Conceperea și prezentarea unei scurte narațiuni audiovizuale pornind de la 3 fotografii propuse de comisie*
*O narațiune care să includă informații (personaje, acțiuni, stări, obiecte, elemente de atmosferă) prezente sau sugerate în cele 3 fotografii. Candidatul alege ordinea fotografiilor și locul în care acestea apar în desfășurarea narațiunii.

TEME PENTRU FILM:

A elibera. A împinge. A lega. A arunca. A construi. A prinde. A cumpăra. A câștiga. A elimina. A plăti.

FILMOGRAFIE

Este obligatorie vizionarea tuturor filmelor din repertoriul de concurs.

Cineaști străini

 1. Orson Welles: Citizen Kane / Cetățeanul Kane (1941)
 2. Vittorio de Sica: Ladri di biciclette / Hoții de biciclete (1948)
 3. Akira Kurosawa: Shichinin no samurai / Cei șapte samurai (1954)
 4. Jacques Tati: Mon Oncle (1958)
 5. François Truffaut: Les quatre cents coups / Cele patru sute de lovituri (1959)
 6. Federico Fellini: La dolce vita (1960)
 7. Alfred Hitchcock: Psycho (1960)
 8. Agnès Varda: Cléo de 5 à 7 / Cléo de la 5 la 7 (1962)
 9. Stanley Kubrick: 2001: A Space Odyssey / Odiseea spațială 2001 (1968)
 10. Francis Ford Coppola: The Godfather / Nașul (1972)
 11. Chantal Akerman: Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975)
 12. Ellen Hovde, Albert Maysles, David Maysles, Muffie Meyer: Grey Gardens (1975)
 13. Michelangelo Antonioni: Professione: Reporter / Profesiune: Reporter (1975)
 14. Ridley Scott: Blade Runner (1982)
 15. Sergio Leone: Once Upon a Tıme in America / A fost odată în America (1984)
 16. Milos Forman: Amadeus (1984)
 17. Jane Campion: The Piano / Pianul (1993)
 18. Quentin Tarantino: Pulp fiction (1994)
 19. Wong Kar-Wai: Fa yeung nin wah / O iubire imposibilă (2000)
 20. Susanne Bier: Hævnen / Într-o lume mai bună (2010)
 21. Ruben Östlund: Turist / Caz de forță majoră (2014)
 22. Chloé Zhao: Nomadland / Ținutul nomazilor (2020)
 23. Thomas Vinterberg: Druk / Încă un rând (2020)

Cineaști români

 1. Liviu Ciulei: Pădurea spânzuraților (1965) Elisabeta Bostan: Saltimbancii (1981)
 2. Mircea Daneliuc: Croaziera (1981)
 3. Alexandru Tatos: Secvențe (1982)
 4. Lucian Pintilie: O vară de neuitat (1994)
 5. Cristi Puiu: Moartea domnului Lăzărescu (2005)
 6. Corneliu Porumboiu: A fost sau n-a fost (2006)
 7. Cristian Mungiu: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (2007)
 8. Nae Caranfil: Restul e tăcere (2007)
 9. Ana Lungu: Un prinț și jumătate (2018)
 10. Nora Agapi: Timebox (2018)

Arta regie de film

MASTER / 2 ani (4 semestre, 120 credite)

ÎNSCRIERE

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII ABSOLVENȚI AI UNUI PROGRAM DE LICENȚĂ TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

1. Un proiect cinematografic, propunere pentru un film de ficțiune de scurtmetraj (maxim 15 minute) care va fi realizat în anul 1 de studii, conținând în mod obligatoriu:

 • Argument – 2-3 pagini / proiect (A4, caracter 12, la 1,5 rânduri)
 • Sinopsis – maxim o pagină (A4, caracter 12, la 1,5 rânduri)
 • Scenariu* – max 15 pagini / proiect (redactate în format scenariu Final Draft)
 • Concepție regizorală – 3-5 pagini / proiect (A4, caracter 12, la 1,5 rânduri)
 • Decupaj cronometrat însoțit de storyboard pentru două secvenţe importante
 • Distribuție – propunere (foto, minim două propuneri / rol)
 • Decor – propunere (schițe sau foto locații)
 • Costum – propunere (schițe sau colaje costume)
 • Referințe (foto, sau alte materiale care să ofere indicii despre atmosfera sau stilul viitorului film)

2. Două sinopsisuri (scurtmetraj ficțiune maxim 1 pagină) însoțite de câte o scurtă propunere de concepție regizorală (maxim 1 pagină);
3. CV – filmografie, premii, festivaluri;
4. Un film de ficțiune, scurtmetraj, care va deveni subiect de concurs la proba 1.

* În examenul de admitere, comisia nu punctează scenariul, ci doar celelalte elemente care țin de munca regizorului: argumentul, concepția regizorală, decupajul, propunerea de distribuție etc.
Nu este obligatoriu ca un candidat să fie și autorul scenariului, dar este obligatoriu ca scenariul propus să nu fi fost produs.

Proba 1

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral (colocviu)

 • Interviu pe baza CV-ului candidatului.
 • Vizionarea filmului depus de candidat la înscriere și analiza mijloacelor regizorale folosite.

Proba 2

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral (colocviu)

 • Susţinerea proiectului cinematografic depus la înscriere.

Film documentar

MASTER / 2 ani (4 semestre, 120 credite)

ÎNSCRIERE

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII ABSOLVENȚI AI UNUI PROGRAM DE LICENȚĂ TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

1. un film documentar de scurtmetraj realizat ca regizor (care va deveni subiect de examen la proba 1); 2. un proiect cinematografic, propunere pentru un film documentar de scurtmetraj (maxim 25 minute) care va fi realizat în anul 1 de studii, conținând în mod obligatoriu:

 • Argument
 • Scenariu* sau sinopsis dezvoltat
 • Concepție regizorală (2-3 pagini)
 • Decupaj (doar în cazurile în care genul filmului se pretează)
 • Listă și fotografii de personaje care vor fi intervievate
 • Listă și fotografii de locații
 • Materiale filmate (în cazul în care există)
 • Alte documente relevante pentru dezvoltarea proiectului (ex. fişe de personaje, listă de întrebări, teme abordate în cadrul interviurilor etc.).

3. CVul candidatului – filmografie, premii, festivaluri

* În examenul de admitere, comisia nu punctează scenariul, ci doar celelalte elemente care țin de munca regizorului: argumentul, concepția regizorală, decupajul, propunerea de distribuție etc.
Nu este obligatoriu ca un candidat să fie și autorul scenariului, dar este obligatoriu ca scenariul propus să nu fi fost produs.

Proba 1

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral (colocviu)

 • Interviu pe baza CV-ului candidatului.
 • Vizionarea filmului depus de candidat la înscriere și analiza mijloacelor regizorale folosite.

Proba 2

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral (colocviu)

 • Susţinerea proiectului cinematografic depus la înscriere.

Producție de film

MASTER / 2 ani (4 semestre, 120 credite)

ÎNSCRIERE

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII ABSOLVENȚI AI UNUI PROGRAM DE LICENȚĂ TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

Obligatoriu:

 • un CV
 • o scrisoare de intenție

Opțional:

 • filmografia cu hyperlink-uri către filme și alte produse audio-vizuale (opțional)
 • maxim 2 scrisori de recomandare (opțional);

Proba 1

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral

 • Interviu pe baza CV-ului depus de candidat și colocviu de cultură cinematografică.
 • Proba practică – Comentarea și analizarea modalității de organizare și desfășurare a unei zile de filmare, ținând cont de complexitatea producției, pornind de la o secvență propusă de comisia de admitere (dintr-un scenariu sau dintr-un film).

BIBLIOGRAFIE

Probele se notează DE LA 1 LA 10
oral

 • Bazin, Andre: Ce este cinematograful? Vol. I, UNATC Press, București, 2014
 • Căliman, Călin: Istoria filmului românesc 1896-2000, Ed. Fundaţiei Culturale Române, București, 2000 Corciovescu, Cristina; Mihăilescu Magda: Noul cinema românesc, Ed. Polirom, Iași, 2011
 • Pricop, Lucian: Managementul producției de film, Ed. Tritonic, 2011
 • Pricop Lucian; Solomon Ada; Meca Maxim: Marketing și cinema, Ed. Tritonic, 2013