Ultima actualizare 07/09/2024
12:58:48Coregrafie

Specializarea Artele spectacolului – Coregrafie este o ofertă educațională ce răspunde nevoii aspiranților de a dobândi competențe profesionale necesare desfășurării unor activități cu profil artistic, în domeniul artei dansului.

Acumulând o bogată bază teoretică (în cadrul cursurilor de Artă coregrafică), studenții au posibilitatea aplicării concrete a principiilor teoretice studiate (proces ce se derulează în cadrul cursurilor de Creație coregrafică – atelier de creație). În același timp, au și oportunitatea de a se familiariza cu cele mai relevante metode de cercetare ale coregrafilor și dansatorilor de la noi și din lume.

Studenților acestei specializări li se oferă și un context de lucru foarte flexibil, interdepartamental, materializat în posibilitatea de a colabora, în echipe de lucru, cu colegii de la specializările: Actorie, Scenografie, Regie de teatru și film. Astfel, au ocazia să aprofundeze noțiuni generale din domeniul dramaturgiei, din cel al tehnicilor de structurare a unui discurs spectacular, dar și din cel al scenotehnicii, cum ar fi sound design şi light-design, noțiuni pe care le pot aplica în creațiile coregrafice.

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Proba 1

oral și practic
se notează cu note de la 1 la 10
timp de examinare: 30 minute/ candidat

a) Prezentarea unei compoziții coregrafice originale concepută de candidat (solo)* în anul susținerii examenului de admitere (max. 3 min, opțiune muzicală liberă, suportul muzical stick USB, în format mp3, mp4, wav, doar cu piesa muzicală aferentă compoziției prezentată în examen).

b) Interviu pe baza spectacolelor filmate din bibliografia de concurs.
* Argumentarea lucrării – candidatul își va susține demersul artistic în fața comisiei la solicitarea acesteia.

Proba 2

oral și practic
se notează cu note de la 1 la 10

Improvizaţie coregrafică (solo)** pe un fragment muzical (3 minute) din lucrări muzicale aparţinând repertoriului universal.

** Candidatul va trage un bilet pe care va fi înscris un număr corespunzând aceluiași număr al unui track muzical dintr-un playlist conceput de comisie anterior. În urma audiției candidatul va imagina un scenariu coregrafic pentru o lucrare solistică, scenariu pe care îl va argumenta în fața comisiei. Candidatul va executa o improvizație (solo) având la bază scenariul expus comisiei. (timp de examinare: 15-20 min.)

BIBLIOGRAFIE

 • Anghel, Sergiu: Dansul – arhetip cultural, Ed. Fundației ProArte, 2003
 • Anghel, Sergiu: Scena și scenariul, Ed. Arc 2000, București, 2007
 • Aristotel: Poetica, Ed. Științifică, București, 1957
 • Fleming, William: Arte și idei (vol. I și II), Ed. Meridiane, București, 1983
 • Ginot, Isabelle; Michel, Marcelle: La danse au XX siecle, Ed. Larousse, 2006
 • Ianegic, Raluca: Void and Plenitude, Ed. ICR, București, 2005
 • Ianegic, Ion; Urseanu, Tilde; Ionescu, Liviu: Istoria baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1967
 • Iorgulescu, Liliana: Timp, Spațiu, Materie în Limbajul Coregrafic, Ed. Oscar Print, București 2014
 • Noverre, Jean-Georges: Scrisori despre dans și balete, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1967
 • Lucianus din Samosata: Despre dans în Scrieri alese, Editura Univers, București, 1983
 • Tudor Vianu: Estetica, Ed. Orizonturi, București, 2010

FILMOGRAFIE

Spectacolele filmate

 • Sergiu Anghel: Missa Prophana
 • Nacho Duato: Por Vos Muero
 •  Mats Ek, Carmen, Cullberg Ballet, 1994
 •  Alexander Ekman: A Midsummer Night’s Dream
 • Giselle, coreg. M.Petipa, muz. A.Adam
 •  Ohad Naharin, Deca Dance
 • Cristal Pite, The Statement

MENȚIUNI:

 1. Nota finală este media aritmetică a celor două probe;
 2. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) 

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

 • Criteriul 1 : Media examenului de bacalaureat.
 • Criteriul 2 : Media generală din timpul liceului.
}