ADMITERE

2022/2023

Transfer studenți facultatea de teatru

Studentul poate beneficia de mobilitate între două instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Pot beneficia de mobilitate internă atât studenții aflați pe locuri bugetate, cât și cei aflați pe locuri cu taxă. La începerea mobilităţii, studentul are obligaţia de a completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma, conform planului de învăţământ al specializării la care efectuează mobilitatea, contract care va fi vizat atât de instituţia de provenienţă, cât şi de instituţia primitoare. Instituţia primitoare are obligaţia ca, la finalul mobilităţii, să elibereze situaţia şcolară a studentului.

Artele spectacolului (ACTORIE)

Licență / 4 ani (8 semestre, 240 credite)

CERINȚE PENTRU TRANSFER

Pentru studenții care doresc să se transfere de la alte universități la UNATC București, secția Artele spectacolului (Actorie), testul de aptitudini va consta în:

 1. O scenă din piesa ”Răzvan și Vidra” de B.P.Hașdeu (cu partener)
 2. O scenă din literatura dramatică contemporană (cu partener)

Prezentarea va avea maximum 30 minute .

 • prezență, implicare, disponibilitate – 1 p
 • stabilirea relaţiei corecte cu partenerul – 1 p  
 • descoperirea necesităţii justificării cuvântului/replicii în situațiile scenice complexe – 1 p 
 • respectarea textului dramatic – 1p
 • modificările organice / adevărul reacţiilor, în rigorile situațiilor scenice date – 1 p
 • acțiune firească şi concretă cu obiecte reale – 1 p
 • asumarea unor situații scenice complexe și paradoxale – 2 p
 • folosirea justă a ritmului scenic, fără eludarea proceselor psihice – 1 p
 • din oficiu – 1p.

Artele spectacolului (COREGRAFIE)

Licență / 4 ani (8 semestre, 240 credite)

CERINȚE PENTRU TRANSFER

Pentru studenții care doresc să se transfere de la alte universități la UNATC București, specializarea Artele Spectacolului (Coregrafie), testul de aptitudini va consta în prezentarea unei lucrări coregrafice originale, în care candidatul are și calitatea de interpret. Prezentarea va avea maximum 5 minute și va fi însoțită și de înregistrarea pe suport video. De asemenea, candidatul va prezenta conceptul lucrării și scenariul coregrafic (minim 5 pagini).

Artele spectacolului (Păpuși – Marionete)

Licență / 4 ani (8 semestre, 240 credite)

CERINȚE PENTRU TRANSFER

 1. Conceperea şi crearea unui moment artistic folosind ca personaj un obiect animat prin intermediul unuia sau mai multor fire.
 2. Elaborarea unui scenariu simplu în care obiectul devine personaj.
 3. Exerciţii tehnice de gimnastică cu marioneta.
 4. Compunerea unui personaj cu ajutorul mâinii
 5. Exerciţii de mânuire a păpuşii “Bi-ba-bo”.
 6. Personaj. Improvizaţie. Identificare.

Cristian Pepino: Automate, idoli, papusi – magia unei lumi, Ed. Alma, Galati, 1998
Cristian Pepino: Tehnica teatrului de animaţie, UNATC Press, Bucureşti, 2005
George Calinescu: Estetica basmului, Editura pentru literatura, Bucureşti, 1965

Artele spectacolului (REGIE)

Licență / 4 ani (8 semestre, 240 credite)

CERINȚE PENTRU TRANSFER

Departamentul de Regie Teatru al UNATC are în vedere, în cazul unor Cereri de transfer în anul II ale unor studenți ce provin din alte facultăți de profil din țară, următoarele criterii:

 1. Studentul care solicită transferul să fie integralist.
 2. Examenele de semestru la disciplinele Arta regizorului de teatru, Atelier de creație și Analiza textului dramatic, să fie în acord cu temetica si obiectivele din Planul de învățământ și Fișa disciplinei aprobate și studiate în Departamentul de Regie Teatru din UNATC  pe parcursul anului I.
 3. Studentul solicitant să prezinte la înscriere un dosar personal care să conțină material teoretic și practic, tipărit și în format electronic, care să conțină lucrările de semestru și de examen la disciplinele mai sus menționate.
 4. În urma consultării dosarului, de către o comisie formată din profesorii conducători de an și Directorul Deparatmentului de Regie Teatru din UNATC, solicitantul va susține un interviu pe baza materialelor din dosarul său, precum și alte teme legate de nivelul său de pregătire în urma anului de studiu pe care l-a încheiat în universitatea de unde provine.