Ultima actualizare 07/15/2024
16:13:22Arta Actorului

Programul de Master Arta actorului oferă studenților o trecere firească de la studiul profesiei de actor la înțelegerea rolului actorului, în ansamblul fenomenului teatral și cinematografic, precum și experimentarea artei actorului în contextul spectacolului de teatru și al filmului secolului al XXI-lea. Prin aprofundarea diferitelor stiluri teatrale: teatru absurd, teatru dans, teatru muzical, Commedia dell’Arte, teatru epic etc., absolventul Masterului de Arta actorului va putea face față oricăror provocări pe care le va întâlni în cariera artistică. În cadrul programului de Master se organizează cursuri interdisciplinare cu Departamentele de Regie Teatru și Regie Film, în care se dobândesc competențe specifice în domeniul Teatru și Artele spectacolului, Cinematografie și Media.

Programul de Master oferă:

 • introducerea în zona profesională teatrală prin contactul și studiul direct cu regizori și actori consacrați din țară și străinătate, prin intermediul workshop-urilor și a masterclass-urilor;
 • specializarea și aprofundarea abilităților corporale și vocale, cu aplicabilitate în spectacolele de master;
 • o viziune mai amplă a fenomenului teatral, prin îmbinarea studiului teoretic cu cel practic;
 • trecerea de la un sistem de tutoriat spre unul de ghidare realizată de profesor în așa fel încât studentul să dezvolte o autonomie în procesul de creație, să devină o personalitate artistică capabilă de performanță, în contextul cultural european;
 • aprofundarea înțelegerii relației actor-regizor-scenograf și a procesului creator în cadrul echipei;
 • dezvoltarea abilităților manageriale conexe meseriei de actor (castinguri, crearea de portofolii, noțiuni contractuale, drepturi de autor, elaborarea de proiecte în vederea obținerii de fonduri etc.).

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Proba 1*

probă practică
se notează cu note de la 1 la 10

 • Monolog dramatic în limba română (durata monologului: 3 minute)*
 • Monolog comic în limba română (durata monologului: 3 minute)*

Proba 2

probă practică
se notează cu note de la 1 la 10

Moment de creație individuală, de tip recital care va cuprinde texte dramatice, colaj de texte, poezii**. Pe lângă acestea, momentul va cuprinde (la alegerea candidatului) dans, cântec, acrobație, elemente de prestidigitație, teatru fizic, clovnerie, pantomimă, teatru muzical etc. (durata probei: 5-7 minute)***

* Monologul dramatic și monologul comic vor fi alese din următorul repertoriu: Eschil, Sofocle, Euripide, William Shakespeare, J.B.P. Molière, Carlo Goldoni, A.P. Cehov, August Strindberg, Henrik Ibsen, John Osborne, Tennessee Williams, Neil LaBute, Neil Simon, Woody Allen, Yasmina Reza, Eric-Emmanuel Schmitt, Sam Shepard, Alexander Galin, Jon Fosse, I.L. Caragiale, Vasile Alecsandri, Mihail Sebastian, Camil Petrescu, Marin Sorescu, Teodor Mazilu.

** Textele dramatice, colajul de texte dramatice sau poeziile sunt la alegerea candidatului.

*** Candidatul poate folosi instrumente muzicale, negativ, muzică înregistrată, proiecții video etc.

MENȚIUNI:

 1. Nu de admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10
 3. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.
 4. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

 • Criteriul 1. Media examenului de finalizare studii – licenţă.
 • Criteriul 2. Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă.
}