Ultima actualizare 04/04/2024
11:05:11



Doctorat – Cinematografie și Media

În UNATC există o singură şcoală doctorală, organizată pe două domenii de studiu: TEATRU – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică şi CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică.

Conform standardelor internaţionale în domeniu, în UNATC funcționează un singur tip de doctorat: doctoratul științific. Cele patru domenii de cercetare în care doctoratul poate fi realizat sunt: ESTETICA, TEORIA, PEDAGOGIA ŞI ISTORIA TEATRULUI STUDII TEATRALE APLICATE, CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA STUDII INTERDISCIPLINARE TEATRU/FILM/AUDIOVIZUAL

Școala doctorală din UNATC „I.L. Caragiale”, în acord cu specificul instituţiei, acţionează în sfera universitar‑artistică în domeniile TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI și CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA.

Școala doctorală constituie cea mai veche structură de studii doctorale din România orientată în domeniile acestea și confirmă existenţa și practica unei experienţe doctorale redutabile. Școala doctorală din cadrul UNATC a reprezentat un model pentru celelalte instituţii universitare românești cu profil artistic, la nivelul ciclului al treilea de studii universitare, conform recomandărilor Procesului de la Bologna.

În respectul tradiţiei profesionale de șlefuire a măiestriei artistice și de învăţare, fixare, cercetare și creaţie artistică, pedagogia și practica universitară corespunzătoare acestora confirmă relaţia și colaborarea directă între corpul profesoral și studenţii din toate ciclurile. Sistemul universitar de îndrumare individuală este predilect în formarea persoanelor dedicate artelor scenice, filmului și media și se încadrează în metodologiile tradiţionale, artistice, educative și formative ce urmăresc excelenţa în câmpurile respective de referinţă.

Noţiunea de cercetare, în sfera artelor, în domeniile TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI și CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA, este indisolubil și organic legată de actul creaţiei artistice și conţine profunde aspecte cu caracter creativ, inclusiv în sectoarele limitrofe ale procesului artistic, respectiv în zonele gândirii, studiului și investigaţiei teoretice. Demersul doctoral în cadrul UNATC „I.L. Caragiale” implică nemijlocit latura de cercetare și de creaţie artistică. Creaţia artistică, la rândul său, implică, nemijlocit, un demers de cercetare continuă și matur asumată.

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Bibliografie obligatorie 
Proba 1, Etapa II

 • Baudrillard, Jean – Simulacre și Simulare – Idea Design&Print Cluj Napoca, 2008
 • Bazin, André – Ce este cinematograful?, vol. 1 – UNATC Press, București & Polirom, Iași, 2022 
 • Bazin, André – Ce este cinematograful?, vol. 2 – UNATC Press, București & Polirom, Iași, 2022
 • Benjamin, Walter – Opera de artă în epoca reproductibilității sale tehnice (versiunea a cincea) – Tact Cluj-Napoca, 2015 
 • Flusser, Vilem – Pentru o filosofie a fotografiei – Ideea Design & Print Cluj-Napoca, 2003
 • Manovich Lev – The Language of the New Media – The MIT Press Cambridge Massachusetts, London England, 2001
 • Rodowick, David N. – The Virtual Life of Film – Harvard University Press Cambridge Massachusetts, London England, 2007
 • Sobchack, Vivian – Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture – California University Press, Los Angeles, London, 2004
 • Sontag, Susan – Împotriva interpretării – Vellant, București, 2016

Repere bibliografice generale 

 • Arhneim, Rudolf Arta şi percepţia vizuală – Ed. Polirom, Iași, 2011
 • Aumont, JacquesThe Image – Ed. British Film Institute, London, 1997
 • Barthes, RolandHistoire des spectacles – Ed. Pleiade, Paris, 1965
 • Barthes, RolandReflections on Photography – Ed. Hill and Wang, New York, 1981
 • Bazin, André – Ce este cinematograful? vol. 1: Ontologie și limbajEd. UNATC Press, Bucureşti, 2014
 • Baudrillard, JeanSimulacre și simulare – Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2008
 • Besancon, AlainImaginea interzisă – Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
 • Bordwell, David & Carroll, Noël (edited by) – Post-theory. Reconstructing Film Studies – Ed. The University of Wisconsin Press, Madison, 1996
 • Bordwell, David & Thompson, KristinFilm Art. An Introduction (eighth edition) – Ed. McGraw Hill, New York, 2008
 • Bordwell, David & Thompson, KristinFilm History. An Introduction (second edition) – Ed. McGraw Hill, New York, 2003
 • Carabăț, DumitruStudii de tipologie filmică – Ed. Fundației PRO, București, 2000
 • Carroll, Noel (editor) – Theories of Art Today – Ed. The University of Wisconsin Press, Madison, 2000
 • Carroll, NoelTheorizing the Moving Image – Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1996
 • Carroll, NoëlArt in Three Dimensions – Ed. Oxford Univ Press, Oxford, 2010
 • Cavell, StanleyThe World Viewed, Reflections on the Ontology of Film – Ed. Harvard University Press, Cambridge, 1979
 • Ciulei, LiviuCu gânduri şi cu imagini/With Thoughts and Images – Ed. IglooProfil, Bucureşti, 2009
 • Cousin, MarkThe Story of Film – Ed. Thunder’s Mouth Press, New York, 2004
 • Dalle Vache, AngelaCinema and Painting, How Art is used in Film – Ed. University of Texas Press, 1996
 • Damian, LaurenţiuFilmul documentar: Despre documentar… încă ceva în plus – Ed.Tehnică, Bucureşti, 2003
 • Deleuze, Gilles Cinema I. Imaginea-mișcare – Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2012
 • Deleuze, GillesCinema II. Imaginea-timp – Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2013
 • Dudley, AndrewFilm in the Aura of Art – Ed. Princeton University Press, 1984
 • Duma, Dana Istoria filmului românesc de animație (1920-2020) – Ed. Academiei Române, București, 2020
 • Elsaesser, ThomasEuropean Cinema Face to Face with Hollywood – Ed. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005
 • Epstein, JeanL’Esprit du cinéma – Ed. Jeheber, Paris, 1955 
 • Epstein, JeanEcrits sur cinema, Vol. 1 – Ed. Cinema club/Seghers, Paris, 1974
 • Eisenstein, SergeiThe Film Sense – Ed. Faber Faber and Faber, London, 1986
 • Field,Syd –  Screenplay – Delta, 2005
 • Flusserl, VilemPentru o filosofie a fotografiei – Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2003
 • Gillain, Anne –  Le cinéma selon Truffaut – Ed. Flammarion, Paris, 1988
 • Gorzo, Andrei & State, Andrei (coord.) – Politicile filmului. Contribuții la interpretarea cinemaului românesc contemporan – Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2014
 • Gorzo, Andrei & Filippi, Gabriela (coord.) – Filmul tranziției. Contribuții la interpretarea filmului românesc “nouăzecist” – Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2017
 • Groys, BorisIn The Flow – Ed. Verso Books, Londra, 2016
 • Ilieșiu, Marilena Povestea poveștii în filmul românesc (1912-2012) – Ed. Polirom, Iași, 2013
 • Jameson, FredericThe Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983-1998 – Ed. Turn, London and New York, 1998
 • Kracauer, SiegfriedTheory of Film – Ed. Oxford Univ. Press, Oxford, 1986
 • Levison, LouiseFilmmakers and Financing – Ed. Focal Press, Boston, 2004
 • Lipovetsky, Gilles & Serroy, Jean Ecranul global – Ed.Polirom, Iași,2008 
 • Littera, GeorgeMarginalii la poetica lui Dovjenko, Două sau şapte arte – Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970
 • Littera, GeorgePagini despre film – Ed. UNATC Press, București, 2012
 • Mattelart, Armand & Mattelart, MichelleIstoria teoriilor comunicării – Ed. Polirom, Iaşi, 2001
 • McKee, Robert Story – Ed. Asociația Filmtett, Cluj-Napoca, 2011
 • Metz, ChristianEssais sur la signification au cinéma – Ed. Klincksieck, Paris, 1975
 • Metz, CristianLe signifiant imaginaire – Ed. Méridiens-Klincksieck, Paris, 1991
 • Metz, ChristianPsychoanalysis and Cinema. The Imagery Signifier – Ed. Macmillan Press, London, 1983
 • Mitry, JeanEsthétique et Psychologie du Cinéma – Ed. Universitaires, Paris, 1963
 • Naremore, JamesActoria în cinema – Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2018
 • Nichols, Bill Introduction to Documentary – Indiana University Press, Bloomington, 2001
 • Panofsky, ErwinMeaning in the Visual Arts – Ed. Anchor Books, 1955
 • Pasolini, Pier PaoloCinematograful poeziei – Cahiers du cinema, 1965, nr.14, în C.D.C. nr.6, 1966
 • Pintile, LucianBricabrac – Ed. Nemira, București, 2017
 • Potra, Florian Voci şi vocaţii cinematografice – Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979 
 • Potra, FlorianProfesiune: Filmul – Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979
 • Rosenbaum, JonathanEssential Cinema. On the Necesity of Film Canons – Ed. The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 2004
 • Sartori, GiovanniImbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea – Ed. Humanitas, 2005
 • Schrader, Paul Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer – Berkley, California, 1972
 • Sontag, SusanÎmpotriva interpretării – Ed. Vellant, București, 2016 
 • Sontag, SusanDespre fotografie – Ed. Vellant, București, 2018
 • Stam, Robert Film Theory. An Introduction – Ed. Blackwell Publishers, Oxford, 2000
 • Steiner, George – După Babel – Ed. Univers, 1983
 • Stoichiță, Victor IeronimEfectul Sherlock Holmes. Trei intrigi cinematografice – Ed. Humanitas, București, 2013
 • Tarkovski, AndreiSculptând în timp – Ed. Nemira, București, 2015
 • Taylor, Richard & Christie, Ian (editors) – Inside the Film Factory – Ed. Routledge, London and New York, 2005
 • Turcuș, ClaudiuÎmpotriva memoriei. De la estetismul socialist la noul cinema românesc – Ed. Eikon, București, 2017
 • Young, CollinLe cinéma d’observation, Mouton, Paris – La Haye, 1979; 

*** Film Factfinder – Ed. Chambers Harrap Publishers Ltd., Edinburg, 2008
*** La politique des auteurs – anthologie – Cahiers du Cinéma, Paris, 2001

}