Ultima actualizare 03/22/2024
15:08:25Păpuși-Marionete

În cadrul programului de Licență Artele spectacolului (Păpuși – Marionete), studenții se familiarizează cu elementele artistice și tehnice specifice teatrului de animaţie și se implică, sub coordonarea profesorilor, în realizarea unor producții ce pun accent pe tendinţele contemporane ale spectacolului de păpuși.
Studenții au oportunitatea de a-și dezvolta abilităţile individuale construind și exersând cu principalele tipuri de păpuși (de la simple obiecte, la marionete cu fire, de la păpuși bibabo, la wayang și muppet, la bunraku și teatru de umbre), experimentând animarea păpușilor în diferite registre teatrale (popular, muzical, comic, experimental). Programa împletește disciplinele teoretice cu cele practice, iar studenții sunt încurajaţi să colaboreze cu celelalte specializări pentru a realiza spectacole în cadrul unor echipe de creaţie și cercetare interdisciplinară.

Printre disciplinele obligatorii studiate se numără: Arta mânuirii păpușii, Arta mânuirii marionetei, Arta actorului, Vorbire scenică, Tehnica vocală (cunoștințe muzicale, canto), Istoria Teatrului Universal, Literatura universală, Teatrul de păpuși etc.

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Probă unică

oral și practic
se notează cu note de la 1 la 10
20 -30 minute / candidat

 1. Recitarea:
  • a) unei poezii din repertoriul candidatului;*
  • b) unei fabule din repertoriul candidatului;**
 2. Prezentarea unei povestiri sau a unui fragment de  basm, din literatura naţională / universală, din repertoriul candidatului;
 3. Testarea calităților ritmice și vocale;2)
 4. Exerciţii de improvizaţie cu obiecte, pe teme propuse;
 5. Lectură la prima vedere;
 6. Interviu.

Notă:Repertoriul candidatului va cuprinde:
*3 (trei) poezii, de tipuri diferite: comic, filosofic, liric, forță, etc.
**Dialogul va fi interpretat cu voce caracteristică pentru fiecare personaj.

2)  Se poate susține cu acompaniament muzical înregistrat pe stick sau live (candidații pot interpreta fără acompaniament).

MENȚIUNI:

 • Nu se admit contestații la probele orale și practice.
 • Nota finală este calculată ca fiind media aritmetică a comisiei
 • Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

 • Criteriul 1 : Media examenului de bacalaureat;
 • Criteriul 2 : Media generală din timpul liceului.
}