Ultima actualizare 07/09/2024
13:06:11Multimedia: Sunet-Montaj

Cursurile programului de studii de Licență Multimedia: sunet, montaj oferă informația teoretică necesară descoperirii și însușirii noțiunilor fundamentale din cele două domenii (montaj și sunet), contribuie la înţelegerea funcţiei pe care ele o au în producţiile cinematografice și oferă oportunitatea dobândirii unei culturi cinematografice.

O parte consistentă a programului o reprezintă activitatea practică: studenții experimentează tehnici specifice sunetului și montajului, în cadrul proiectelor din care fac parte, dezvoltându-și astfel spiritul de echipă și potenţialul creativ. De asemenea, își formează deprinderi avansate de utilizare a programelor de sunet și editare, de grafică și de realizare a efectelor speciale.

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Portofoliile/CV-ul complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma 2Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu are acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Înscriere

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

 • O scrisoare de motivație în care candidatul trebuie să prezinte interesul pentru Multimedia: Sunet, Montaj;

  Trei lucrări realizate de candidat:
 • Un slideshow format din 3 și până la 8 fotografii, realizate de candidat, cu un suport audio care să conțină ambianță sau muzică la alegere, durata cuprinsă între 1 și 3 minute;
 • Un film scurt cu minim 3 cadre, realizate de candidat, care să conțină ambianță sau muzică la alegere, durata cuprinsă între 1 și 3 minute;
 • Un colaj audiovizual (materialul video nu este obligatoriu să fie realizat de candidat). Produsul audiovizual rezultat trebuie să includă cel puțin două elemente audio înregistrate de candidat la alegere: ambianțe, voce, efecte sau muzică; durata materialului este cuprinsă între 1 și 3 minute. Candidatul va argumenta alegerile făcute în lucrările din portofoliu în dialog cu comisia.

ETAPA I

ELIMINATORIE
probele se notează cu admis/respins

Proba 1

Probă orală

Test audiovizual

Testarea memoriei auditive și vizuale / a spiritului de observație și analiză / a capacității de asociere a elementelor unor fragmente sonore, vizuale și audiovizuale.

Testul este alcătuit din șapte cerințe:

 • Audiția unui ritm muzical simplu și reproducerea acestuia de către candidat (fără posibilitatea de notare pe hârtie în timpul ascultării);
 • Audiția unui ritm muzical complex și reproducerea acestuia de către candidat (cu posibilitatea de notare pe hârtie în timpul ascultării);
 • Audiția unui fragment muzical și reproducerea tempoului resimțit, de către candidat;
 • Recunoașterea a minimum trei instrumente dintr-un fragment muzical;
 • Identificarea spațiului, timpului și acțiunii unei scurte secvențe sonore;
 • Asocierea unei suite de zece imagini cu un minim de trei cuvinte „cheie” propuse de candidat, care să specifice legătura dintre imagini;
 • Analiza unei structuri audiovizuale formată dintr-o suită de zece imagini și o coloană sonoră.

Răspunsurile se vor da după două audiții / vizionări, fără timp de gândire. Excepție va face reproducerea ritmului resimțit al unui fragment muzical care va fi realizată de către candidat în timpul celei de-a doua audiții.

Proba 2

Probă orală
Interviu

Prezentarea portofoliului candidatului.

ETAPA a II-a

Probele se notează de la 1 la 10

Proba 1

Probă orală

Colocviu de cultură cinematografică și analiza unei secvențe din repertoriul de concurs

 • Testarea nivelului de cunoaștere a regizorilor din filmografia dată și integrarea operei regizorilor în istoria cinematografiei;
 • Testarea capacității de analiză a unei secvențe aparținând unuia dintre cele 12 filme care compun repertoriul pentru examen prin identificarea elementelor de limbaj cinematografic și a funcției lor dramaturgice în raport cu filmul.
 • Proba se desfășoară pe baza bibliografiei și a filmografiei pentru concursul de admitere.
 • Nu se acordă timp de gândire după vizionarea secvenței extrase.

Proba 2

probă scrisă, cu posibilitatea de a contesta nota primită
Transpunere audiovizuală pornind de la o fotografie însoțită de un sinopsis

Testarea capacității de înțelegere și asociere a informațiilor și semnificațiilor conținutului vizual și a potențialului sonor dintr-o fotografie, în relație cu sinopsis-ul dat. Această transpunere audiovizuală trebuie să conțină cel mult 25 de cadre.

Structura audiovizuală trebuie să conțină:

 • un paragraf introductiv în care să se comunice povestea pe scurt;
 • o succesiune narativă, numerotată, a cadrelor create:
  • cu descrierea elementelor de limbaj vizual (montaj, încadraturi, unghiulație, mișcări de cameră, după caz – în baza instrumentarului primit la începutul examinării) și includerea lor în poveste;
  • cu descrierea elementelor de limbaj sonor (narator, dialog, zgomote, efecte sonore, ambianță, muzică, după caz – în baza instrumentarului primit la începutul examinării) și includerea lor în poveste;
  • cu caracterizarea personajelor și a relațiilor dintre acestea prin acțiune, cu ajutorul mijloacelor vizuale și sonore;
 • motivarea alegerilor făcute în structura audiovizuală se realizează doar la finalul lucrării scrise.

Proba 3

Probă orală

Realizarea unui exercițiu audiovizual pornind de la o suită de 10 fotografii.

Susținerea în fața comisiei a unei structuri audiovizuale obținută prin ordonarea și decuparea narativ – dramaturgică a zece fotografii, extrase de către candidat la începutul probei. Această structură va fi argumentată motivând folosirea elementelor de limbaj cinematografic (vizuale și sonore).

Acest exercițiu audiovizual va fi prezentat oral prin:

 • folosirea în mod repetat a fotografiilor, recadrarea în fotografii, descrierea animării personajelor sau a elementelor prezente în imagine, folosirea mișcărilor de aparat (prin recadrare, în limitele fotografiei);
 • menționarea elementelor sonore care însoțesc structura vizuală a dramaturgiei (narator, dialog, zgomote, efecte sonore, ambianță, muzică, după caz);
 • nu este admisă introducerea de elemente vizuale noi în fotografii;
 • motivarea alegerilor făcute în structura audiovizuală la finalul prezentării acesteia.

Este prima probă de specialitate care va face departajarea între candidații de pe ultimul loc admis în caz de medie finală egală.

FILMOGRAFIE

 • RIDLEY SCOTT, Gladiator (2000)
 • LUC BESSON, Léon: The Professional (1994)
 • ANTOINE FUQUA, The equalizer (2014)
 • STEVEN SPIELBERG, Schindler’s list (1993)
 • ALFONSO CUARON, Roma (2018)
 • CELINE SCIAMMA, Girlhood (2014)
 • ASIF KAPADIA, Amy (2015)
 • EMERALD FENNELL, Promising young woman (2020)
 • DAN PIȚA, Concurs (1982)
 • GHEORGE VITANIDIS, Colierul cu turcoaze (1986)
 • ALEXANDRU TATOS, Mere roșii (1975)
 • SERGIU NICOLAESCU, Osanda (1976)
 • IOSIF DEMIAN, O lacrimă de fată (1980)
 • CRISTIAN NEMESCU, California Dreamin (2007)
 • RADU CIORNICIUC, Acasă (2020)
 • NAE CARANFIL, È pericoloso sporgersi (1993)

BIBLIOGRAFIE

 • ARIJON, DANIEL, Gramatica filmului, ed. Oscar Print, București, 2013
 • BARTHES, ROLAND, Camera luminoasă, ed. Idea, Colecția Balcon, Cluj-Napoca, 2009
 • ARISTARCO, GUIDO, Cinematografia ca artă, Editura Meridiane, Bucuresti, 1965 – Cap. „Inițiatorii” (p.115-153), „De la avangardă la montaj”(p.153-169), „Sistematizatorii”(169-253)

IMPORTANT:

Departajarea între candidați, în caz de medii egale, se face după notele obținute la Etapa a II-a – Proba 3 (Realizarea unui exercițiu audiovizual pornind de la o suită de 10 fotografii).

În caz de medie finală egală și note egale la Proba 3, departajarea se va face în funcție de notele primite la Proba 1 (Colocviu de cultură cinematografică și analiza unei secvențe din repertoriul de concurs), respectiv Proba 2 (Transpunere audiovizuală pornind de la o fotografie însoțită de un sinopsis) din cea de-a II-a Etapă.

}