Ultima actualizare 03/17/2024
03:55:03Arta Scenografului

Programul de Master Arta scenografului își propune să aprofundeze studiul scenografiei de teatru și film, prin înțelegerea celor mai recente tendințe apărute în domeniu și, totodată, de a completa studiile legate de arta și tehnica realizării decorurilor, și a costumelor. Cursurile de Design costum orientează studenții spre interpretarea costumului din diferite perioade de timp și spre însușirea tehnicilor de realizare a costumelor de teatru și film. Cursul Tehnologii tehnice multimedia cultivă capacitatea acestora de a integra componente digitale într-o scenografie, lucru din ce în ce mai folosit în arta spectacolului, spre o viziune complexă și modernă.

Studiile de Master stimulează creativitatea și interacțiunea cu studenții altor departamente din cele două Facultăți din cadrul UNATC „I.L. Caragiale”, studentul scenograf parcurgând individual toate etapele de materializare a conceptului scenografic, de la planuri, schiţe, desfășurări, perspective, detalii (mapa de lucru) până la producţia finală a decorurilor și costumelor.
Masteratul se întinde pe o durată de 2 ani (cu frecvență) și se încheie cu redactarea unei disertații, bazate pe o cercetare științifică originală în domeniu.

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Proba 1

probă practică
se notează de la 1 la 10
durata: 4 ore

 1. SCHIŢĂ DE ATMOSFERĂ pe o temă dată pornind de la o piesă din repertoriul de concurs;
  • se vor pune la dispoziţie 2 coli format 50/70.
  • Se urmăresc viziunea liberă asupra spaţiului, perspectivă liberă, idee scenografică, compoziţie, culoare, umbră şi lumină.
 2. SCHIŢE DE COSTUME ale personajelor dintr-o piesă din repertoriu;
  • se va pune la dispoziţie 1 coală format 50/70

Proba 2

probă orală
se notează de la 1 la 10
15 – 20 minute candidat

Interviu pe baza CV-ului şi a unei mape de lucrări reprezentative:

 • Schițe de atmosferă și costume inspirate de piesele din repertoriul dat;
 • Schiţe de decor;
 • Schiţe de costume;
 • Proiecte tehnice (elevaţii, plantaţii, secţiuni, perspective);
 • Schiţe de atmosferă;
 • Proiecte libere şi fotografii pentru proiectele personale în domeniu ale candidatului.

Lucrările vor fi prezentate în original.

BIBLIOGRAFIE

probă orală

 • W. Shakespeare: Visul unei nopți de vară
 • W. Shakespeare: Hamlet
 • W. Shakespeare: Romeo și Julieta
 • A.P.Cehov: Unchiul Vania
 • Molière: Bolnavul închipuit
 • Goldoni: Slugă la doi stăpâni
 • Teodor Mazilu: Mobilă și durere

MENȚIUNI:

 1. Nu de admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10
 3. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.
 4. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

 • Criteriul 1. Media examenului de finalizare studii – licenţă.
 • Criteriul 2. Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă.
}