Ultima actualizare 03/17/2024
03:50:25Producție de Film

Programul de studii universitare de Master Producție de film își propune să acopere o zonă necesară și specifică în industria cinematografică românească. Pe parcursul studiilor, masteranzii sunt integraţi în echipe de creaţie, învăţând, din posturi diferite, totul despre tehnica și tehnologia filmului. Cursurile urmăresc, de asemenea, să potenţeze creativitatea viitorului producător.

Un lucru deosebit de important în această arie de activitate este înţelegerea mecanismelor financiare și a modului de gestionare a unui proiect, absolventul acestui program de studii, prin implicarea concretă în proiecte, putându-și dezvolta și instinctul managerial.

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Portofoliile/CV-ul complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma 2Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu are acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

ÎNSCRIERE

  • candidaţii trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau 240 credite;
  • dosarul de înscriere trebuie să conțină un CV, o scrisoare de intenție, filmografia cu hyperlink-uri către filme și alte produse audiovizuale (opțional), maxim 2 scrisori de recomandare (opțional);

Etapa unică

Probele se notează cu note de la 1 la 10

Proba 1

probă orală

  • Interviu pe baza CV-ului depus de candidat și colocviu de cultură cinematografică.
  • Comentarea și analizarea modalității de organizare și desfășurare a unei zile de filmare, ținând cont de complexitatea producției, pornind de la o secvență propusă de comisia de admitere (dintr-un scenariu sau dintr-un film).

BIBLIOGRAFIE

  • Bazin, Andre: Ce este cinematograful? Vol. I, UNATC Press, București şi Polirom, Iaşi, 2022
  • Bazin, Andre: Ce este cinematograful? Vol. II, UNATC Press, București şi Polirom, Iaşi, 2022
  • Căliman, Călin: Istoria filmului românesc 1896-2000, Ed. Fundaţiei Culturale Române, București, 2000
  • Corciovescu, Cristina; Mihăilescu Magda: Noul cinema românesc, Ed. Polirom, Iași, 2011
  • Pricop, Lucian: Managementul producției de film, Ed. Tritonic, 2011
  • Pricop Lucian; Solomon Ada; Meca Maxim: Marketing și cinema, Ed. Tritonic, 2013
}